1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sadržaj vebsajta

Podaci o autorskim pravima (copyright)

Autorska prava i sadržaj ovog vebsajta vlasništvo su Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o..

Možete pregledati ovaj vebsajt i njegov sadržaj,  elektronski kopirati ili štampati odabrane delove sadržaja sajta pod uslovom da ih koristite za Vašu ličnu, ne-komercijalnu upotrebu. Zabranjena je reprodukcija bilo kakve druge vrste, menjanje, distribucija i prenos informacija sa ovog sajta, bez prethodnog pismenog odobrenja od strane firme  Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. i njenih dobavljača.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovom sajtu je takav kakav jeste i može sadržavati greške, mane i netačnosti, a Vi prihvatate da sajtu pristupate i koristite ga na sopstveni rizik.  Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. ne pruža garancije nikakve vrste u vezi rada sajta ili prikazanih informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda na sajtu, osim ako nije navedeno suprotno u skladu sa vežećim zakonima.

Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakav posredan ili neposredan gubitak ili štetu proisteklih iz ili u vezi sa upotrebom ovog vebsajta ili Vašeg oslanjanja na bilo koji podatak prikazan na ovom sajtu. U meri u kojoj takva odgovornost nije dozvoljena važećim zakonima, prihvatate da je Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. odgovoran   samo u granicama iznosa koji ste platitli da biste pristupili sajtu. Za najnovije informacije o proizvodima i cenama molimo kontaktirajte direktno Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o..

Virusi

Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. ne može garantovati da je bilo koji fajl ili program dostupan na ovom sajtu čist od virusa ili drugih faktora koji mogu oštetiti Vaš hardver ili softver. Prihvatate da ne držite Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. odgovornim ukoliko se Vaš hardver ili softver oštete na bilo koji način.

Sajtovi trećih strana

Ovaj vebsajt može sadržavati linkove ka drugim sajtovima kojima ne upravlja Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o.. Svi takvi linkovi dati su samo radi Vašeg lakšeg snalaženja I ne podrazumevaju odobravanje materijala prikazanog na sajtovima trećih strana. Bilo kakv pristup sajtovima trećih strana ide na Vaš sopstveni rizik.

Politika privatnosti

Lični podaci dobijeni u vezi sa internet stranicama Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. su strogo poverljivi i služe isključivo da bi se obrađivali Vaši upiti (narudžbe, ponude, upiti za cene, upiti za proizvode). Podaci se prosleđuju samo relevantnim službama Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. radi obrade upita. Podaci se obrađuju i čuvaju u skladu sa zakonima o zaštiti privatnosti Republike Srbije.

Podaci koji ne sadrže informacije lične prirode (npr. operativni sistem, internet pretraživač, broj poseta) koriste se samo u svrhu provere atraktivnosti naših veb stranica. Ovi podaci podrazumevaju informacije iz kojih se ne mogu izvući nikakvi zaključci u vezi identiteta korisnika. Tekstualni fajlovi (cookies) koji omogućavaju prepoznavanje ponovnih postilaca ne koriste se od strane Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o.. Pri obradi onlajn narudžbi IP adresa se skladišti u bazi podataka, i to samo radi realizovanja onlajn narudžbe i ne dozvoljava nikakve zaključke u vezi identiteta korisnika.

Prikupljanje ličnih podataka

Možemo tražiti Vaše lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa. Podaci se prikupljaju u svrhu obrade Vaših upita (narudžbi, ponuda, upita za cene, upita za proizvode).

Upotreba i obelodanjivanje ličnih podataka

Vaši lični podaci biće korišćeni i obelodanjeni u svrhu zbog koje ste ih i dali i neće biti dodati na mejling listu ili iskorišćeni ili obelodanjeni za bilo koju drugu svrhu bez Vašeg pristanka. Podaci se prosleđuju samo relevantnim službama Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. radi obrade Vaših upita.

Bezbednost ličnih podataka

Preduzimamo sve razumne mere da zaštitimo Vaše lične podatke od zloupotrebe, gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene ili obelodanjivanja i skladištimo ih bezbedno bilo u elektronskoj, ili fizičkoj formi. Bilo kakvo uništavanje i odstranjivanje informacija vrši se na odgovarajući način koji štiti privatnost Vaših podataka.

Pristup ličnim podacima

Imate pravo da u bilo koje vreme zatražite pristup Vašim ličnim informacijama koje posedujemo. Možete u bilo koje vreme zatražiti od nas da ispravimo Vaše lične podatke za koje verujete da su netačni ili zastareli. Bilo kave takve prepravke treba predložiti u pisanoj formi.

Kvalitet podataka

Mi preduzimamo mere da obezbedimo da su podaci koje posedujemo tačni i aktuelni tako što revidiramo informacije kad god primetimo promene kod njih, a zanemarujemo podatke koji deluju kao vrlo verovatno netačni ili zastareli, zbog vremena koje je proteklo kako smo ih dobili ili radi bilo koje druge informacije koju posedujemo.

Osetljivi podaci

Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. ne prikuplja osetljive podatke (lične podatke o nečijem rasnom ili etničkom poreklu, političkim stavovima ili članstvu u političkoj organizaciji, religioznim uverenjima ili pripadnosti, članstvu u profesionalnom ili zanatskom udruženju, verovanjima, članstvu u sindikatu, seksualnoj orijentaciji ili praksi, kriminalnom dosijeu ili zdravstvene informacije) bez Vašeg pristanka.

Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. zadržava pravo da promeni ili dopuni ovu Politiku privatnosti u bilo koje vreme i  učinićemo krajnji napor da obavestimo naše članove, donatore i kontakte u vezi bilo kakve izmene ili dopune Politike privatnosti.

 

Bilo kakav upit vezan za Repair Tires & Tubes Balkan d.o.o. i naše dobavljače molimo uputite na: