1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Logo RTT ZA

 Portfolio Pokretnih Traka Pregled:

 

  1.     EP standardne trake EP 400/3-EP 630/4(snabdevanje preko RTT Servisnog Centra za logistiku –LSCE)
  2.     EP trake sa većom snagom na rastezanje EP 800/4-2.000/5(maksimalne širine 2400mm)
  3.     Trake sa čeličnim platnima u kvalitetima gume X,Y,W,K, DST 1000-ST 6300 (maksimalne širine 2400mm)
  4.     PVC trake ojačane Tekstilnim platnima

 

 

 Detaljan opseg proizvoda:

Gumene TransportneTtrake ojačane Tekstilnim Platnima
S
ANS 1137 , SANS 971

Textile Reinforced Rubber Conveyor Belting

Pun opseg pokrivne gume po kvalitetu

Kvalitet N
Kvalitet M
Kvalitet C
DIN X
DIN W
FR – Otporan na Vatru
OR – Otporan na Ulje
BVO – Otporan na Vatru I Ulje

Ojačane Transportne Trake sa Čeličnim Platnom

SANS 1366

Steel cord Reinforced Conveyor Belting

Transportne Trake sa Čeličnim platnom(takođe dostupne sa RIP Detection Loops):
Dostupno u opsegu od ST 500 do ST 7100
(sve do 2400mm širine)

PVC Transportne Trake ojačane Tekstilom

SANS 971

Textile Reinforced PVC Conveyor Belting

Čvrsto tkane Transportne Trake:

Available with :

-      Abrasion Resistant Fibre
Reinforced PVC Covers

-      High Abrasion and Impact
Otporna Nitrilna Pokrivna Guma

Reference/Slike: